Dragon Ball Z: Resurrection 'F'
Studio: Toei Animation Release Date : April 18, 2015
 1. General Info
Cumulative rating: No Ratings Posted

Associated Studio(s)

Studio Live / Toei Animation Philippines / Asahi Production / A-Line / Kagura / Studio Graffiti / Triple A / Athens Art Studio / Studio Myu / Buyu / Mukuo Studio / Magic House

Synopsis

No synopsis currently available.


Technical Specifications

Original Language: Japanese
Original Country: Japan

Reviews and Comments

No comments posted. Be the first!
(You must be a logged-in user to submit comments!)

Credits

Director

Tadayoshi Yamamuro

Music

Norihito Sumitomo

Backgrounds

Tomoko Yoshida
Shinzo Yuki
Shoichiro Sugiura
Ken Tokushige
Aiko Katsumata
Masanobu Otani
Shintaro Inoue
Yoshiyuki Shikano
Tatsuro Iseri
Daigoro Yamaguchi
Yuko Azumi
Chiharu Kinoshita
Takahito Nakane

Inbetweener

Takumi Yamamoto
Yukitoshi Yamaguchi
Sachi Suzuki

Asst. Director

Yasunori Goto
Yasunori Koyama

Producer

Norihiro Hayashida
Riuko Tominaga

Production Manager

Kazumi Fujioka

Recording

Mitsuharu Ito

Executive Producer

Atsutoshi Umezawa

Art Direction

Shinzo Yuki

Asst. Animation Supervisor

Yuki Hayashi
Takeo Ide
Koji Nashizawa
Masahiro Shimanuki
Miyako Tsuji
Koudai Watanabe

Screenplay

Akira Toriyama

Technical Advisor

Daiki Nakazawa

Sound Editing

Hidenori Arai

Sound Director

Yasunori Honda

Editor

Shin’ichi Fukumitsu

Key Animator

Yûya Takahashi
Yukihiro Urata
Hisashi Eguchi
Kiyotoshi Aoi
Kumi Nakajo
Katsumi Ishizuka
Momoko Minegishi
Hiroshi Shimizu
Katsuyoshi Nakatsuru
Hitoshi Kamata
Yuki Kinoshita
Megumi Yamashita
Kazuyuki Ikai
Shingo Ishikawa
Nobuhiro Masuda
Naoyuki Itou
Tadashi Kubo
Toshiharu Suzuki
Takumi Yamakawa
Hiroyuki Itai
Misao Abe
Yosuke Yabumoto
Yasuko Miyazaki
Akira Kano
Hitoshi "Jin" Inaba
Atsushi Nikaido
Ken Otsuka
Yuki Hayashi
Yoko Suzuka
Saori Inukai
Motoki Yagi
Tomoko Sato
Satsuki Aizu
Regienald P. "Reggie" Manabat
Norie Kanekubo
Naoki Yoshibe
So-Wi Jang
Alfred Reyes
Hisashi Samejima
Romeo Añonuevo
Marvin Mendoza
Dennis Cablao
Ed Martin Crisostomo
Hatsue Koizumi
Takeshi Nishino
Kodai Kitahara

Senior Producer

Shinji Shimizu

Asst. Editor

Ei’ichi Nishimura

Assistant Production Manager

Kazuo Fukuda
Katsunori Kobayashi

CG Line Producer

Hiroki Tamanaha

CG Animator

Maiko Iketani
Satoshi Nozawa

CG Production Manager

Takuya Fukunaga

Matte Painting

Rumiko Nagai

Planning

Kozo Morishita

CG Director

Kai Makino

CG Producer

Yukiya Imamura
Click on thumbnail for full size image


Click on thumbnail for full size image


History

2/26/2020

 • New title added by EmiozunaToonz
 • Credits added by EmiozunaToonz

3/3/2020

 • Credits added by EmiozunaToonz

3/6/2020

 • Credits added by EmiozunaToonz

3/16/2020

 • Credits added by EmiozunaToonz

3/18/2020

 • Credits added by EmiozunaToonz
 • Original Language added by EmiozunaToonz

3/27/2020

 • Credits added by EmiozunaToonz

4/6/2020

 • Credits added by EmiozunaToonz

4/17/2020

 • Credits added by EmiozunaToonz

5/2/2020

  5/4/2020

  • Credits added by EmiozunaToonz

  5/5/2020

  • Credits added by EmiozunaToonz

  5/9/2020

  • Credits added by EmiozunaToonz

  5/10/2020

  • Credits added by EmiozunaToonz

  5/19/2020

  • Credits added by EmiozunaToonz

  5/23/2020

  • Credits added by EmiozunaToonz

  7/31/2020

  • Credits added by EmiozunaToonz

  10/29/2020

  • Credits added by EmiozunaToonz

  11/8/2020

  • Credits added by EmiozunaToonz

  11/27/2020

  • Credits added by EmiozunaToonz

  12/11/2020

  • Credits added by EmiozunaToonz

  12/13/2020

  • Credits added by EmiozunaToonz

  12/18/2020

  • Credits added by EmiozunaToonz

  1/12/2021

  • Credits added by EmiozunaToonz

  1/21/2021

  • Credits added by EmiozunaToonz

  Sources

  Tadayoshi Yamamuro: Director
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Norihito Sumitomo: Music
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Yûya Takahashi: Key Animator
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Yukihiro Urata: Key Animator
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Hisashi Eguchi: Key Animator
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Kiyotoshi Aoi: Key Animator
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Kumi Nakajo: Key Animator
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Rumiko Nagai: Matte Painting
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Katsumi Ishizuka: Key Animator
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Momoko Minegishi: Key Animator
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Hiroshi Shimizu: Key Animator
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Shinzo Yuki: Art Direction
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Katsuyoshi Nakatsuru: Key Animator
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Hitoshi Kamata: Key Animator
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Yuki Kinoshita: Key Animator
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Megumi Yamashita: Key Animator
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Kazuyuki Ikai: Key Animator
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Shingo Ishikawa: Key Animator
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Atsutoshi Umezawa: Executive Producer
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Norihiro Hayashida: Producer
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Riuko Tominaga: Producer
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Hidenori Arai: Sound Editing
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Nobuhiro Masuda: Key Animator
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Naoyuki Itou: Key Animator
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Tadashi Kubo: Key Animator
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Toshiharu Suzuki: Key Animator
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Takumi Yamakawa: Key Animator
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Hiroyuki Itai: Key Animator
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Misao Abe: Key Animator
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Yosuke Yabumoto: Key Animator
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Yasuko Miyazaki: Key Animator
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Akira Kano: Key Animator
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Tomoko Yoshida: Backgrounds
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Shinzo Yuki: Backgrounds
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Hitoshi "Jin" Inaba: Key Animator
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Atsushi Nikaido: Key Animator
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Ken Otsuka: Key Animator
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Yuki Hayashi: Key Animator
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Shoichiro Sugiura: Backgrounds
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Yoko Suzuka: Key Animator
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Saori Inukai: Key Animator
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Motoki Yagi: Key Animator
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Tomoko Sato: Key Animator
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Satsuki Aizu: Key Animator
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Regienald P. "Reggie" Manabat: Key Animator
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Norie Kanekubo: Key Animator
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Ken Tokushige: Backgrounds
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Takumi Yamamoto: Inbetweener
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Aiko Katsumata: Backgrounds
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Masanobu Otani: Backgrounds
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Naoki Yoshibe: Key Animator
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Kai Makino: CG Director
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Hiroki Tamanaha: CG Line Producer
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Yuki Hayashi: Asst. Animation Supervisor
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Takeo Ide: Asst. Animation Supervisor
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Koji Nashizawa: Asst. Animation Supervisor
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Masahiro Shimanuki: Asst. Animation Supervisor
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Miyako Tsuji: Asst. Animation Supervisor
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Koudai Watanabe: Asst. Animation Supervisor
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  So-Wi Jang: Key Animator
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Yukitoshi Yamaguchi: Inbetweener
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Sachi Suzuki: Inbetweener
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Alfred Reyes: Key Animator
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Shin’ichi Fukumitsu: Editor
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Kazumi Fujioka: Production Manager
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Kazuo Fukuda: Assistant Production Manager
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Katsunori Kobayashi: Assistant Production Manager
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Shintaro Inoue: Backgrounds
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Yoshiyuki Shikano: Backgrounds
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Hisashi Samejima: Key Animator
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Shinji Shimizu: Senior Producer
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Kozo Morishita: Planning
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Romeo Añonuevo: Key Animator
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Marvin Mendoza: Key Animator
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Dennis Cablao: Key Animator
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Ed Martin Crisostomo: Key Animator
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Daiki Nakazawa: Technical Advisor
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Yukiya Imamura: CG Producer
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Takuya Fukunaga: CG Production Manager
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Maiko Iketani: CG Animator
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Satoshi Nozawa: CG Animator
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Tatsuro Iseri: Backgrounds
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Daigoro Yamaguchi: Backgrounds
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Yuko Azumi: Backgrounds
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Ei’ichi Nishimura: Asst. Editor
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Mitsuharu Ito: Recording
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Yasunori Honda: Sound Director
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Yasunori Goto: Asst. Director
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Yasunori Koyama: Asst. Director
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Hatsue Koizumi: Key Animator
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Takeshi Nishino: Key Animator
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Kodai Kitahara: Key Animator
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Akira Toriyama: Screenplay
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Chiharu Kinoshita: Backgrounds
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Takahito Nakane: Backgrounds
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)