The Two-Star Dragon
Studio: Toei Animation Release Date : June 18, 1997 Series: Dragon Ball GT

Cumulative rating: No Ratings Posted

Associated Studio(s)

Doga Kobo

Synopsis

No synopsis currently available.

Credits

Director

Yoshihiro Ueda

Backgrounds

Shinji Ito
Miyuki Sato
Hiromitsu Shiozaki
Makoto Suwada
Mitsuo Yoshino

Inbetweener

Kunitoshi Ishii
Yasunaga Fukamoto

Animation Director

Noboru Koizumi

Photography

Fumio Hirokawa
Atsushi Iwasaki
Kunihito Noritomo
Tomokazu Shiratori

Key Animator

Kyoko Izumi
Atsushi Irie
Masaru Fukumoto
Akira Koshiishi
Osamu Komurai
Mieko Saito

Script

Shinobu Ooito


Technical Specifications

Reviews and Comments

No comments posted. Be the first!
(You must be a logged-in user to submit comments!)