One Piece: Episode of East Blue - Luffy and His Four Friends' Great Adventure - Credits
Studio: Toei Animation Release Date : August 26, 2017 Series:

Credits

Director

Takashi Otsuka

Backgrounds

Tatsuro Iseri
Azusa Kakoi
Yukako Ogawa
Yuri Kuwahara
Takashi Honda (II)
Miki Tanaka

Character Design

Masayuki Sato

Inbetweener

Yuka Kubota
Hisashi Mawatari
Takayoshi Mizuguchi
Atsuya Shimizu
Takeru Shinozuka
Hiroshi Toida
Yukitoshi Yamaguchi

Art Direction

Yoshito Watanabe

Sound Effects

Hidenori Arai

Animation Director

Kazuyuki Ikai
Katsumi Ishizuka
Yusuke Isochi
Midori Matsuda
Ichiro Ogawa
Akihiro Ota
Masayuki Sato
Koki Sugawara
Hiroshi Tatezaki

Director of Photography

Naoyuki Wada

Storyboards

Ken Otsuka
Takashi Otsuka
Hiroyuki Sato
Konosuke Uda

Co-Producer

Shunki Hashizume
Hiroki Koyama

Color Design

Teppei Hotta

Editor

Eiā€™ichi Nishimura

Key Animator

Toshie Kawamura
Hiroyuki Koizumi
Misao Abe
Shiro Okumura
Tomoya Kosakai
Satsuki Aizu
Naotoshi Shida
Ayumi Ono
Koji Kataoka
Mikio Fujihara
Hirotaka Ito
Seiji Masuda
Fumio Fukushima
Masahiko Maruyama
Kanako Baba
Kazue Kinoshita
Kiyoshi Matsushita
Sakuya Abe
Yuzo Sasaki
Tomoya Takayama
Shingo Fujisaki
Takayuki Gorai
Hitoshi Kamata
Eiji Komatsu
Mitsuteru Kubo
Nobuhiro Masuda
Sadatoshi Matsuzaka
Tetsuro Niregi
Taeko Oda
Kazuhiro Ota
Ken Otsuka
Masayuki Sato
Tomoko Sato
Hiroshi Tatezaki
Mamoru Abiko
Yuuichi Hamano
Miyuki Inoue
Terumi Nishii
Yasuhiko Oyama
Koki Sugawara
Shinako Takahashi
Isamu Utsugi
Natsuki Watanabe
Motoki Yagi

Assistant Director

Momoka Toyoda

Assistant Production Manager

Tetsuji Akahori

Assistant Editor

Sakiko Mukai

Assistant Animation Supervisor

Hirotaka Ito
Asako Narasaki
Isamu Takara
Kenji Yokoyama

Online Edit

Haruka Konno

Chief Animation Director

Midori Matsuda

Planning

Yuta Kano
Hiroyuki Sakurada

CG Director

Kentaro Kawasaki

CG Producer

Hirotsugu Yokoo

Assistant Director of Photography

Takumi Arai

Digital Photography

Tomoyuki Ishiyama