Air: The Motion Picture - Credits
Studio: Toei Animation Release Date : February 5, 2005 Series: Feature Films: Toei Company, Ltd.

Credits

Director

Osamu "Makura Saki" Dezaki

Music

Yoshikazu Suo

Backgrounds

Takimi Echizen
Masanobu Otani
Junichi Taniguchi
Ken Tokushige
Mitsuo Yoshino
Aiko Katsumata
Tatsuro Iseri
Keita Suzuki
Takashi Kurahashi
Kentaro Akiyama
Shoichiro Sugiura
Eiko Sawada
Shinji Saito
Kenji Matsumoto
Noriko Akahoya
Ryutaro Masuda
Yumi Hosaka
Yoshito Watanabe
Masato Itoh

Character Design

Akemi Kobayashi

Inbetweener

Yukiko Nishikawa
Hisashi Mawatari
Mihoko Tomita
Yukitoshi Yamaguchi

Asst. Director

Hideki Hiroshima
Takahiro Imamura
Yukihiko Nakao
Hirotoshi Rissen

Production Manager

Kazumitsu Matsusaka

Art Direction

Shinzo Yuki

Special Effects

Ken Hoshino
Toshio Katsuoka
Masayuki Kawachi
Nao Ota
Nobuhiro Shimokawa
Yumi Ushiyama

Sound Effects

Yukiyoshi Itokawa

Animation Director

Hidemi Kubo

Asst. Animation Supervisor

Mieko Hosoi
Youichi Ohnishi
Natsuko Suzuki
Yoshihiro Takeda

Color Design

Tsutomu Tsukada

Musical Direction

Seiji Suzuki

Editor

Masahiro Goto

Key Animator

Takenori Tsukuma
Yumiko Tomiki
Hitoshi Kamata
Minako Ito
Yuji Miyashita
Seizo Toma
Masayasu Yoshida
Futoshi Higashide
Fujio Oda
Osamu Ishikawa
Yosuke Yabumoto
Kyoko Kayano
Kei'ichi Ichikawa
Nobuhiro Masuda
Shinichiro Fukushima
Takayuki Manaka
Sadatoshi Matsuzaka
Kumi Nakajo
Naoki Murakami
Yumiko Kinoshita
Chuji Nakajima
Yasue Ohno
Shuichi Ito
Tatsuya Abe
Shinobu Ohkochi
Keiji Ishihara
Naotoshi Shida
Hiroshi Uchida
Takashi Maruyama
Noboru Furuse
Kimiaki Nagumo
Marie Koizumi
Mayu Saito
Kaoru Yabana
Yoko Sato
Nobuyoshi Souzaki
Satoru Minowa
Yumiko Ishii
Noriko Ozeki
Kazuhiko Yokota
Keiichiro Kimura
Manabu Ohashi
Fusayo Ootani
Shino Ikeda
Hironobu Saito
Michiko Notsu
Chisato Kawaguchi
Tomoko Ito
Keiko Yamamoto

Asst. Editor

Yoshihiro Aso

Assistant Production Manager

Ken Suetake

Original Character Design

Itaru Hinoue

Planning

Iriya Azuma

CG Director

Toru Yoshiyasu