One Piece Movie: The Desert Princess and the Pirates: Adventures in Alabasta - Credits
Studio: Toei Animation Release Date : March 3, 2007

Credits

Note: "Unverified" credits may not be correct and should be taken with a grain of salt.

Director

Takahiro Imamura

Music

Shiro Hamaguchi
Yasunori Iwasaki
Minoru Maruo
Kazuhiko Sawaguchi
Kohei Tanaka

Backgrounds

Naoto Hoshino
Tetsuhiro Shimizu
Hiroshi Washizaki
Yoshiko Kitamura
Iwamitsu Ito
Yuko Azumi
Ruben Orense
Eiko Sawada
Michiyo Kawasaki
Makoto Shimizu
Makoto Suwada
Kouki Tachibana
Yoshito Watanabe
Masato Itoh
Miyuki Sato

Voices

Kozue Kamada

Character Design

Eisaku Inoue

Inbetweener

Fumiko Amami
Yukitoshi Yamaguchi
Mihoko Tomita
Hisashi Mawatari
Takayoshi Mizuguchi
Hiroshi Toida

Asst. Director

Hiroyuki Sato
Tatsuya Nagamine

Recording

Erina Watanabe

Art Direction

Ryuuji Yoshiike

Animation Director

Eisaku Inoue

Director of Photography

Hirosato Onishi
Takumi Wakao

Storyboards

Eisaku Inoue
Ken Otsuka
Konosuke Uda
Kenji Yokoyama
Takahiro Imamura

Asst. Animation Supervisor

Naoki Tate
Hironori Tanaka
Takeo Ide
Tatsuzo Nishita

Color Design

Tsutomu Tsukada

Screenplay

Hirohiko Kamisaka

Editor

Masahiro Goto

Key Animator

Nishiki Itaoka
Kazuyuki Ikai
Soichiro Matsuda (unverified)
Yuki Hayashi
Hitoshi "Jin" Inaba
Takayuki Gorai
Osamu Ishikawa
Shigefumi Shingaki
Shizuo Kawai
Yuji Ikeda (II)
Naoaki Houjou
Hideo Amemiya
Takenori Tsukuma
Masahiro Shimanuki
Hironori Tanaka
Nobuhiro Masuda
Satoru Iriyoshi
Keiji Fukuhara
Yumenosuke Tokuda
Asao Takahashi
Nobuyoshi Souzaki
Yoshinori Tanabe
Hitoshi Kamata
Kyoko Hyodo
Yumiko Tomiki
Takashi Maruyama
Shinichiro Fukushima
Ken Otsuka
Yoshinobu Aohachi
Sadatoshi Matsuzaka
Naomi Uogishi
Nam-Yeol Baek
Mayu Saito
Eiji Uemura
Francis Caneda
Victor Balanon
Remigio P. "Rem" Valencia
Kazuya Saito
Kazuhiro Taga
Masayuki Takagi
Hayato Tejima
Ai Yokokura
Yasue Ohno

Assistant Producer

Yosuke Asama

Asst. Editor

Nobutaka Maki

Assistant Production Manager

Katsunori Kobayashi
Kiyofumi Horikoshi

CG Animator

Kazuhiro Nishikawa
Daiki Nakazawa

CG Production Manager

Taichiro Miwa
Yasunori Koyama

Planning

Atsutoshi Umezawa

CG Director

Keisuke Arai

CG Producer

Takeshi Himi