One Piece: The Curse of the Sacred Sword - Credits
Studio: Toei Animation Release Date : March 6, 2004

Credits

Director

Kazuhisa Takenouchi

Backgrounds

Shoichiro Sugiura
Kunihiro Chida
Mitsuharu Miyamae
Tomoko Yoshida
Makoto Shimizu
Shoji Tokiwa
Toshiyuki Ozeki
Noriko Akahoya
Aiko Katsumata
Masanobu Otani
Shinji Saito
Tsuyoshi Terao

Character Design

Noboru Koizumi

Inbetweener

Yuki Ota
Shimon Kondou
Tomotaka Shibayama
Naoko Yamaoka
Yukiko Nishikawa
Yasuyuki Ebara
Yoshito Narimatsu
Yukitoshi Yamaguchi
Mihoko Tomita
Hisashi Mawatari
Katsunori Kaneko

Asst. Director

Akifumi Zako
Ken Koyama
Hirotoshi Rissen
Yukihiko Nakao

Production Manager

Ryuichi Sugimoto

Art Direction

Ryuuji Yoshiike

Animation Director

Noboru Koizumi

Asst. Animation Supervisor

Hideaki Maniwa
Kazuya Hisada
Masahiro Shimanuki
Katsumi Ishizuka
Naoki Tate
Yuji Hakamada
Nanae Morita

Screenplay

Yoshiyuki Suga

Editor

Shin’ichi Fukumitsu

Key Animator

Masahiro Ando (II)
Takayuki Gorai
Naoaki Houjou
Shuuichi Iijima
Shino Ikeda
Emi Inoue
Yumiko Ishii
Ikuko Ito
Tomoko Ito
Hisashi Kagawa
Chisato Kawaguchi
Kazumi Kobayashi
Kozue Komatsu
Tomohiro Koyama
Aki Kuki
Takashi Maruyama
Nobuhiro Masuda
Haruki Miura
Yoshiaki Mizuno
Minoru Morita
Shigenobu Nagasaki
Tatsuzo Nishita
Fujio Oda
Youichi Ohnishi
Fusayo Ootani
Noriko Ozeki
Takashi Saijo
Mieko Saito
Tadashi Sakazaki
Nobuyoshi Sasakado
Naotoshi Shida
Takaaki Sonoda
Nobuyoshi Souzaki
Naoki Suehiro
Asao Takahashi
Shiho Tamai
Miho Teramae
Shinsuke Terasawa
Yumiko Tomiki
Yuki Tsugihashi
Takenori Tsukuma
Tetsuya Wakano
Akira Watanabe
Tadayoshi Yamamuro
Yoshitaka Yashima
Kazuhiko Yokota
Jung-Gi Oh
Jung-Pyeong Oh
Michiko Notsu
Keiko Yamamoto

Assistant Producer

Hidehito Yamaoka

Asst. Editor

Yoshihiro Aso
Osamu Suda

CG Animator

Masayuki Nishiguchi

CG Director

Toru Yoshiyasu

CG Producer

Takeshi Himi