Fist of the North Star - Credits
Studio: Toei Animation Release Date : March 8, 1986 Series: Fist of the North Star

Credits

Director

Toyoo Ashida

Music

Katsuhisa Hattori

Backgrounds

Shoichiro Sugiura
Shigenori Takada
Noriyoshi Doi
Toshikatsu Sanuki
Kenji Matsumoto
Kunio Kaneshima
Shinji Ito
Eiko Suda
Tatsuo Yamamoto
Tadami Shimokawa

Voices

Banjou Ginga

Inbetweener

Hitoshi Ehara
Yuzumi Enosawa
Kuniko Iwagami
Noriko Ichihashi
Yuji Hakamada
Akira Kano
Naotoshi Shida
Akiko Matsumoto
Naoki Mishiba
Tetsuro Sano
Kumiko Kasuga
Yukitoshi Yamaguchi
Hideko Okimoto
Youichi Ohnishi
Hiroshi Kugimiya
Hideki Nagashima
Tadayoshi Yamamuro
Hiroshi Takeuchi
Kumiko Ota
Hiroshi Mochizuki

Asst. Director

Masahiro Hosoda
Atsutoshi Umezawa

Narration

Taro Ishida

Production Manager

Matsuji Kishimoto

Recording

Tanekichi Imaseki

Executive Producer

Chiaka Imada

Art Direction

Motoyuki Tanaka

Special Effects

Nobuhiro Shimokawa
Noboru Sekiai

Sound Effects

Michihiro Ito
Hironori Ono

Animation Director

Masami Suda

Director of Photography

Tamio Hosoda

Photography

Yoshio Aiso
Shigeyoshi Ikeda
Masashi Imamura
Yukio Katayama
Masayuki Kunihiro
Seiji Kurose
Masaki Machida
Tetsuo Mizukoshi
Masaru Sakanishi
Masao Shimizu
Yoichi Takanashi
Toshiharu Takei

Editor

Masaaki Hanai

Key Animator

Katsumi Aoshima
Shizuo Kawai
Masayuki Uchiyama
Kiyotoshi Aoi
Masayuki Aoki
Akiko Nakano
Kazumi Kobayashi
Teruhisa Ryu
Masahiro Naoi
Hideyuki Motohashi
Juji Mizumura
Takashi Saijo
Sachiko Tada
Kiyoshi Matsumoto
Yasuhiro Yamaguchi
Junichi Hayama
Yoshitaka Yashima
Hiroshi Watanabe
Hiroshi Koujina
Masami Suda

Xerography

Tomoko Totsuka
Kazumitsu Matsusaka

Asst. Editor

Shigeru Nishiyama

Coloring

Junko Furuya
Kuniko Murata
Yasuko Horii

Inbetween Checker

Hidehiko Kadota
Katsunori Kimizuka

Planning

Yoshio Takami