Duke Weaselton

Voiced By:
  • Alan Tudyk

2016
Zootopia (2016)
       Disney - Disney Theatrical Feature