Dave Hardin
Zootopia (2016)
       Disney - Disney Theatrical Feature
Moana (2016)
       Disney - Disney Theatrical Feature
Once Upon a Snowman (2020)
       Disney
Encanto (2021)
       Disney - Disney Theatrical Feature