Eduardo "Eddie" Trigueros
Rinx! (2010)
       Polka-Dot Pictures - The Mighty B!