Kay Wright
A Snow White Christmas (1980)
       Filmation