Alfred Gimeno

Fake (1994)
       Amblin Entertainment - Animaniacs