Kazuhisa Asai
Metropolis (2001)
       Madhouse - Feature Films: Toho