Akihito Aoki

2003
Cheer Pressure (2003)
       OLM, Inc. - Pokémon

2006
Talking a Good Game! (2006)
       OLM, Inc. - Pokémon

2009
2013
2014
2015
2017