Ryotaro Akao
Hamtaro (2000)
       ShoPro Entertainment - Hamtaro