Ai Kikuchi

Sacrifice (1992)
       Toei Animation - Dragon Ball Z

Blackmail (1993)
       Toei Animation - Dragon Ball Z